هاست ویندوز ویژه

حجم کل
پهنای باند
Ms SQL
My SQL
add FTP
add Domain
Domain alias
Asp .net
PHP
قیمت
PW100
100MB
1000MB
750,000
سالیانه - ریال
PW200
200MB
2000MB
950,000
سالیانه - ریال
PW500
500MB
5000MB
1,500,000
سالیانه - ریال
PW1G
1000MB
10000MB
2,200,000
سالیانه - ریال
PW2G
2000MB
20000MB
2,900,000
سالیانه - ریال
PW5G
5000MB
50000MB
5,500,000
سالیانه - ریال
PW10G
10000MB
100000MB
9,000,000
سالیانه - ریال

هاست لینوکس ویژه

حجم کل
پهنای باند
Ms SQL
My SQL
add FTP
add Domain
Domain alias
Asp .net
PHP
قیمت
PW100
100MB
1000MB
750,000
سالیانه - ریال
PW200
200MB
2000MB
950,000
سالیانه - ریال
PW500
500MB
5000MB
1,500,000
سالیانه - ریال
PW1G
1000MB
10000MB
2,200,000
سالیانه - ریال
PW2G
2000MB
20000MB
2,900,000
سالیانه - ریال
PW5G
5000MB
50000MB
5,500,000
سالیانه - ریال
PW10G
10000MB
100000MB
9,000,000
سالیانه - ریال

سرور اختصاصی آمریکا

عنوان
CPU
RAM
HDD
Anti-DDoS PRO
IP
Guaranteed bandwidth
LAN

قیمت
PSU1
Intel Xeon E5-1620v2
4c-8t
3.7GHz+ 3.9GHz+
64GB DDR3 ECC 1600MHz
2* 2T SATA3
500Mbps
1Gbps

سالیانه - ریال
PSU2
Intel Xeon
E5-1650v2
6c/12t 3,5 GHz+/3,9 GHz+
128 GB DDR3 ECC 1600MHz
2x 2 TB SATA3
500 Mbps
1 Gbps

سالیانه - ریال
PSU3
Intel Xeon
2x E5-2650v2
16c/32t 2,6 GHz+/3,4 GHz+
128 GB DDR3 ECC 1600MHz
2x 2 TB SATA3
500 Mbps
1 Gbps

سالیانه - ریال
PSU4
Intel Xeon
2x E5-2670v2
20c/40t 2,5 GHz+/3,3 GHz+
256 GB DDR3 ECC 1600MHz
2x 2 TB SATA3
500 Mbps
1 Gbps

سالیانه - ریال

سرور اختصاصی ایران نسل جدید

عنوان
CPU
RAM
HDD
Anti-DDoS PRO
IP
Guaranteed bandwidth
LAN

قیمت
PSIO1
Core i3
8 GIG
500 GB
1TB
100 MB

سالیانه - ریال
PSIO3
Core i5
8 GIG
500 GB
2 TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIO2
Core i3
16 GIG
500 GB
+
120 GB SSD
1TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIO4
Core i5
16 GB
500 GB
+
120 GB SSD
2 TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIO5
Core i7
16 GB
500 GB
3 TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIO6
Core i7
16 GB
+ 4 GB
500 GB
3 TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIO10
Core i7
20 GB
1 TB
+
120 GB SSD
4TB
1000MB

سالیانه - ریال

سرور اختصاصی ایران

عنوان
CPU
RAM
HDD
Anti-DDoS PRO
IP
Guaranteed bandwidth
LAN

قیمت
PSIN1
E3 1220 V3
8 GIG
500 GB
2 TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIN2
E3 1220 V3
16 GB
1/5 TB
2 TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIN3
E3 1230V3
16 GB
500 GB
3 TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIN4
E3 1230 V3
24 GB
1/5 TB
3 TB
100MB

سالیانه - ریال
PSIN5
E5 2620 V2
16 GB
1 TB
4TB
1000MB

سالیانه - ریال
PSIN9
E5 2620 V2
20 GB
1 TB
4TB
1000MB

سالیانه - ریال
PSIN10
E5 2620 V2
24 GB
1 TB
4TB
1000MB

سالیانه - ریال

سرور مجازی آمریکا

عنوان
CPU
RAM
HDD
Anti-DDoS PRO
IP
Guaranteed bandwidth
LAN

قیمت
PVU1
500 MHZ Cpu 1 Core
384 MB
15 GIG
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU2
800 MHZ Cpu 1 Core
512 MB Ram
20 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU3
1200 MHZ Cpu 1 Core
1 GIG Ram
40 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU4
2400 MHZ Cpu 2 Core
2 GIG Ram
80 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU5
5000 MHZ Cpu Dual Core
4 GIG Ram
150 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU6
6000 MHZ Cpu Quad Core
6 GIG Ram
240 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU7
7500 MHZ Cpu quad Core
8 GIG Ram
350 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال

سرور مجازی ایران

عنوان
CPU
RAM
HDD
Anti-DDoS PRO
IP
Guaranteed bandwidth
LAN

قیمت
PVI1
Core1
512MB
60GB
500GB
100MB

سالیانه - ریال
PVI2
Core1
1GB
60GB
1TB
100MB

سالیانه - ریال
PVI3
Core2
1/5GB
110GB
1TB
100MB

سالیانه - ریال
PVI4
Core2
2GB
130GB
1/5TB
100MB

سالیانه - ریال
PVI5
Core2
3GB
180GB
2TB
100MB

سالیانه - ریال
PVI6
Core3
3/5GB
220GB
2/5TB
1000MB

سالیانه - ریال
PVI7
Core3
4GB
300GB
4TB
1000MB

سالیانه - ریال

جستجو دامنه

با استفاده از این قسمت می توانید از آزاد بودن دامنه خود اطمینن حاصل کنید

نمادهای اطمینان